Skip to content

Nhà Ứng sinh Dòng Tên tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi nhằm ươm mầm ơn gọi cho các bạn trẻ đang có ước muốn theo đuổi lý tưởng tận hiến.

Nhà ứng sinh đảm nhận việc đào luyện theo chiều hướng phát triển toàn diện: Nhân Bản, Thiêng Liêng, Cộng Đoàn, Trí Thức và Tông Đồ.

Gia đình thánh của Chúa Giê-su ở Na-da-rét là khuôn mẫu sống động nhất của Nhà Ứng Sinh Dòng Tên. Nơi gia đình thánh, "Người ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến." (Lc 2, 52)

Năm phương diện đào luyện của Nhà Ứng sinh

Nhân bản

Nhân bản

Đào tạo ứng sinh nên một con người trưởng thành. Ứng sinh cần cố gắng để có được trí năng tốt, ý chí vững vàng, quân bình tâm lí và sức khỏe tốt.

Thiêng liêng

Thiêng liêng

Giúp ứng sinh nhận biết và có một tình yêu cá vị với Đức Giê-su Ki-tô. Từ đó, ứng sinh lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và xác tín ơn gọi sống của mình.

Cộng đoàn

Cộng đoàn

Giúp ứng sinh có khả năng sống chung và cộng tác với người khác với tinh thần quảng đại, rộng mở và khiêm tốn phục vụ.

Tri thức

Tri thức

Giúp ứng sinh trau dồi kiên thức để có thể phục vụ Chúa và các linh hồn một cách hữu hiệu và đắc lực hơn.

Tông đồ

Tông đồ

Giúp ứng sinh có tinh thần tông đồ theo phương thế dòng Tên.