Tiệc cưới Cana

 


images

“Họ hết rượu rồi”(Ga 2, 3)

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ được biết đến như tấm gương của người luôn đi bước trước trong việc phục vụ. Tiệc cưới Cana khi xưa là một minh chứng cho con về điều ấy.

   Trong bối cảnh tiệc cưới, thiếu rượu là một nỗi hổ thẹn lớn. Thấy trước được sự việc, Mẹ đã tiến đến Giê-su con mẹ để cầu mong Người ra tay cứu giúp. Tuy chỉ vỏn vẹn trong câu nói “Họ hết rượu rồi” nhưng con cũng có thể hiểu Mẹ muốn nói thêm với Chúa Giê-su: “Giúp họ có thêm rượu đi con!” Mẹ đã đặt hết niềm tin và sự phó thác trọn vẹn nơi Giê-su yêu dấu để rồi lời khẩn cầu của Mẹ đã lay động Chúa và khiến Người ra tay cứu giúp.

   Nhờ vậy, con hoàn toàn tin rằng Mẹ vẫn luôn quan sát đến mọi khó khăn, ngặt nghèo của con và sẽ cầu bầu cho con như Mẹ đã làm tại Cana. Xin Mẹ cho con luôn biết cậy trông vào lời cầu bầu của Mẹ và nhất là xin cho con cũng biết noi gương mẹ quan tâm tới nhu cầu của người khác.

Vô danh

 

Bài viết liên quan:

Page 1 of 11
 
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment