More Thiêng Liêng News

 • coronas
  Shalom-02/12/2017

  Shalom Sat 2nd Dec 2017 34th Week in Ordinary Time (A) Dan. 7:15-27; (R....

  • Posted Tháng Mười Hai 2, 2017
  • 0
 • slide_20
  Shalom- 01/12/2017

  Shalom Fri 1st Dec 2017 34th Week in Ordinary Time (A) Dan. 7:2-14 (R....

  • Posted Tháng Mười Một 30, 2017
  • 0
 • andrew
  Shalom- 30/11/2017

  Shalom Thur 30th Nov 2017 34th Week in Ordinary Time (A) St Andrew, Apostle...

  • Posted Tháng Mười Một 29, 2017
  • 0
 • enoch
  Shalom- 29/11/2017

  Shalom Wed 29th Nov 2017 34th Week in Ordinary Time (A) Dan. 5:1-6,13-14,16-17,23-28 (R....

  • Posted Tháng Mười Một 28, 2017
  • 0
 • Luke-21.5-19
  Chú giải kinh thánh: Diễn Từ Về Những Biến Cố Cuối Cùng ( Lc 21,5-19)

  Bản Văn Tin Mừng: Lc 21,5-19  5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ...

  • Posted Tháng Mười Một 27, 2017
  • 0
 • godscrying
  Shalom-28/11/2017

  Shalom Tue 28th Nov 2017 34th Week in Ordinary Time (A) Dan. 2:31-45 (R....

  • Posted Tháng Mười Một 27, 2017
  • 0
 • Lc 21,1-4 b
  Shalom- 27/11/2017

  Shalom Mon 27th Nov 2017 34th Week in Ordinary Time (A) Dan. 1:1-6,8-20 (R....

  • Posted Tháng Mười Một 26, 2017
  • 0
 • Gebed_kaars-750x375
  Shalom- 25/11/2017

  Shalom Sat 25th Nov 2017 33rd Week in Ordinary Time (A) St Catharine of...

  • Posted Tháng Mười Một 24, 2017
  • 0
 • SOD-1124-SaintAndrewDung-LacandCompanions-790x480
  Shalom- 24/11/2017

  Shalom Fri 24th Nov 2017 33rd Week in Ordinary Time (A) SS. Andrew Dung-Lac,...

  • Posted Tháng Mười Một 23, 2017
  • 0
 • lovegod
  Shalom- 22/11/2017

  Shalom Wed 22nd Nov 2017 33rd Week in Ordinary Time (A) 2 Mac. 7:1,20-31...

  • Posted Tháng Mười Một 22, 2017
  • 0