Thiêng Liêng

More Thiêng Liêng News

 • MO_MIR-1
  Anh giơ tay ra! (Mc 3, 1-6)

  Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành...

  • Posted Tháng Một 17, 2017
  • 0
 • Jesus and his disciples travelling into Galilee
  Shalom – 17/01/2017

  Tue 17th January 2017 2nd Week in Ordinary Time St Anthony, abbot Heb. 6:10-20...

  • Posted Tháng Một 16, 2017
  • 0
 • CNLC_TN023
  Con Người làm chủ ngày Sa-bát (Mc 2,23-28)

  Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung...

  • Posted Tháng Một 16, 2017
  • 0
 • woman-prayer-ask-trust-faith02
  Shalom – 16/01/2017

  Mon 16th January 2017 2nd Week in Ordinary Time Heb. 5:1-10 Ps. 110(109):1,2,3,4 Mk.2:18-22 ...

  • Posted Tháng Một 15, 2017
  • 0
 • CNLC_TN022
  Chàng rể còn ở với (Mc 2,18-22)

  Lạy Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng...

  • Posted Tháng Một 15, 2017
  • 0
 • woman-prayer-ask-trust-faith03
  Shalom-15/01/2017

  Sun 15th January 2017 2nd Sunday in Ordinary Time (A) Is. 49:3,5-6 Ps. 40(39):2,4,7-9,10...

  • Posted Tháng Một 14, 2017
  • 0
 • img_2023-1
  TÔI ĐÃ THẤY (Ga 1,29-34)

  Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với...

  • Posted Tháng Một 14, 2017
  • 0