More Ứng Sinh Dòng Tên News

 • GS-3.1
  Shalom- 02/01/2018

  Shalom Tue 2nd Jan 2018 Weekday of Christmas Ss Basil the Great & Gregory...

  • Posted Tháng Một 1, 2018
  • 0
 • The-Virgin-With-Angels_-e1481672146392
  Shalom- 01/01/2018

  Shalom Mon 1st Jan 2018 Solemnity of Mary, The Holy Mother of God Num....

  • Posted Tháng Mười Hai 31, 2017
  • 0
 • cha-va-con
  THƯ GỬI BỐ!

  Hà Nội, ngày… tháng…năm… Bố rất kính yêu của con! Bố à, tiết trời...

  • Posted Tháng Mười Hai 30, 2017
  • 0
 • Fp_2850
  Shalom- 30/12/2017

  Shalom Sat 30th Dec 2017 Sixth day within Octave of Christmas 1 Jn. 2:12-17...

  • Posted Tháng Mười Hai 29, 2017
  • 0
 • 201603thanhgiuse2
  GỬI GIÊ-SU, CON CỦA TÍA!

  Giê-su! Con của tía! Không biết con có dịp được đọc bức thơ này...

  • Posted Tháng Mười Hai 29, 2017
  • 0
 • PRESENTATION OF THE LORD2
  Shalom- 29/12/2017

  Shalom Fri 29th Dec 2017 Fifth day within Octave of Christmas St Thomas Becket...

  • Posted Tháng Mười Hai 28, 2017
  • 0
 • HolyInnocents-770x439_c
  Shalom- 28/12/2017

  Shalom Thur 28th Dec 2017 Feast of the Holy Innocents 1 Jn. 1:5—2:2 Ps....

  • Posted Tháng Mười Hai 27, 2017
  • 0
 • JOHN1
  Shalom- 27/12/2017

  Shalom Wed 27th Dec 2017 St John Apostle, and Evangelist 1 Jn. 1:1-4 Ps....

  • Posted Tháng Mười Hai 26, 2017
  • 0
 • saint-stephen
  Shalom- 26/12/2017

  Shalom Tue 26th Dec 2017 St Stephen, First Martyr Acts 6:8-10,7:54-59 Ps. 31(30):3-4,6,8,16,17 Mt....

  • Posted Tháng Mười Hai 25, 2017
  • 0
 • 06adorat-681x400
  Shalom- 25/12/2017

  Shalom Mon 25th Dec 2017 NATIVITY OF OUR LORD (Mass during the Day) Is...

  • Posted Tháng Mười Hai 24, 2017
  • 0