More Ứng Sinh Dòng Tên News

 • JesusHealsLeper
  Shalom- 11/01/2018

  Shalom Thur 11th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 4:1-11 Ps....

  • Posted Tháng Một 10, 2018
  • 0
 • jesus-heals-peters-mother-in-law-chora-museum2
  Shalom- 10/01/2018

  Shalom Wed 10th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 3:1-10,19-20 Ps....

  • Posted Tháng Một 9, 2018
  • 0
 • Hannah_optimized
  Shalom- 09/01/2018

  Shalom Tue 9th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 1:9-20 (R....

  • Posted Tháng Một 8, 2018
  • 0
 • xl_Baptism_of_the_Lord_3a
  Shalom- 08/01/2018

  Shalom Mon 8th Jan 2018 Baptism of the Lord (B) Is. 55:1-11 or 1...

  • Posted Tháng Một 7, 2018
  • 0
 • Homelie_Epiphanie
  Shalom- 07/01/2018

  Shalom Sun 7th Jan 2018 Epiphany of the Lord (B) Is. 60:1-6 Ps. 72(71):1-2,7-8,10-11,12-13...

  • Posted Tháng Một 6, 2018
  • 0
 • maxresdefault
  Shalom- 06/01/2018

  Shalom Sat 6th Jan 2018 Weekday of Christmas 1 Jn. 5:5-13 Ps. 148(147):12-13,14-15,19-20 Mk....

  • Posted Tháng Một 5, 2018
  • 0
 • jesus-calling-philip-and-nathaniel
  Shalom- 05/01/2018

  Shalom Fri 5th Jan 2018 Weekday of Christmas 1 Jn. 3:11-21 Ps. 100(99):2,3,4,5 Jn....

  • Posted Tháng Một 4, 2018
  • 0
 • maxresdefaulta
  Shalom- 04/01/2018

  Shalom Thur 4th Jan 2018 Weekday of Christmas 1 Jn. 3:7-10 Ps. 98(97):1,7-8,9 Jn....

  • Posted Tháng Một 3, 2018
  • 0
 • Question
  Có cần xin lễ cho các thai nhi và các linh hồn mồ côi không?

  Hỏi : Xin cha giải đáp ba thắc mắc sau đây : 1.Có cần...

  • Posted Tháng Một 2, 2018
  • 0
 • 2222
  Shalom- 03/01/2018

  Shalom Wed 3rd Jan 2018 Weekday of Christmas 1 Jn. 2:29-3:6 Ps. 98(97):1,3-4,5-6 Jn....

  • Posted Tháng Một 2, 2018
  • 0