More Ứng Sinh Dòng Tên News

 • maxresdefault
  ƯỚC MƠ LINH MỤC

  Bước trên hành trình hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa nơi dòng Tên,...

  • Posted Tháng Một 17, 2018
  • 0
 • IMG_7645
  Shalom- 17/01/2018

  Shalom Wed 17th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 17:32-33,37,40-51...

  • Posted Tháng Một 16, 2018
  • 0
 • eee
  Sự khác nhau giữa trường học và trường đời

  Trong trường học, ta biết rõ mình cần phải làm gì. Mọi mục tiêu...

  • Posted Tháng Một 16, 2018
  • 0
 • Plucking Grain on the Sabbath Matthew 12:1-8
  Shalom- 16/01/2018

  Shalom Tue 16th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 16:1-13...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • getty-98856095-40963-1412849716969
  NGÀI HAY TÔI

        Chọn lựa gì đây ?       Khi có quá nhiều điều...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • unnamed
  Nghị lực mang lại thành công trong cuộc sống

  Nghị lực là một năng lực tinh thần. Nghị lực tác động mạnh mẽ...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • wineskins
  Shalom- 15/01/2018

  Shalom Mon 15th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 15:16-23...

  • Posted Tháng Một 14, 2018
  • 0
 • 001516_1
  Shalom- 14/01/2018

  Shalom Sun 14th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 3:3b-10,19...

  • Posted Tháng Một 13, 2018
  • 0
 • fe429fbb4f9b5f574bcd31bcff891e8c
  Shalom- 13/01/2018

  Shalom Sat 13th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 9:1-4,17-19; 10:1...

  • Posted Tháng Một 12, 2018
  • 0
 • Solemnidad de Cristo Rey
  Shalom- 12/01/2018

  Shalom Fri 12th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 8:4-7,10-22 Ps....

  • Posted Tháng Một 11, 2018
  • 0