Ứng Sinh Dòng Tên

More Ứng Sinh Dòng Tên News

 • Jesus_e_Joo_Batista_600x350
  Shalom- 10/12/2017

  halom Sun 10th Dec 2017 2nd Week of Advent Is. 40:1-5,9-11 Ps. 85(84):9,10,11-12,13-14 2...

  • Posted Tháng Mười Hai 9, 2017
  • 0
 • mateo
  Shalom- 09/12/2017

  Shalom Sat 9th Dec 2017 1st Week of Advent St John Diego Cuauthlatoatzin Is....

  • Posted Tháng Mười Hai 9, 2017
  • 0
 • Immaculate
  Shalom- 08/12/2017

  Shalom Fri 8th Dec 2017 IMMACULATE CONCEPTION OF BVM Gen. 3:9-15,20 Ps. 98(97):1,2-3ab,3bc-4 Eph....

  • Posted Tháng Mười Hai 7, 2017
  • 0
 • d1038071143
  Shalom- 07/12/2017

  Shalom Thur 7th Dec 2017 1st Sunday of Advent (B) St Ambrose, Bishop and...

  • Posted Tháng Mười Hai 6, 2017
  • 0
 • chuoi_lan_hat_kinh_man_coi
  CỖ TRÀNG HẠT KHÔNG PHÉP

  Cỗ tràng hạt đó có từ lâu rồi, từ ngày mà Thánh Thần ngự...

  • Posted Tháng Mười Hai 6, 2017
  • 0
 • Sin-t--tulo-74
  Shalom- 06/12/2017

  Shalom Wed 6th Dec 2017 1st Sunday of Advent (B) Is. 25:6-10 Ps. 23(22):1-4,5,6...

  • Posted Tháng Mười Hai 5, 2017
  • 0
 • centurion1
  Shalom-04/12/2017

  Shalom Mon 4th Dec 2017 1st Sunday of Advent (B) St John Damascene, priest...

  • Posted Tháng Mười Hai 4, 2017
  • 0