Ứng Sinh Dòng Tên

More Ứng Sinh Dòng Tên News

 • twodisciples
  Shalom- 01/02/2018

  Shalom Thurs 1st Feb 2018 4th Week in Ordinary Time (B) 1 Kgs. 2:1-4,10-12...

  • Posted Tháng Một 31, 2018
  • 0
 • nazaret
  Shalom- 31/01/2018

  Shalom Wed 31st Jan 2018 4th Week in Ordinary Time (B) St John Bosco,...

  • Posted Tháng Một 30, 2018
  • 0
 • 150628_jairuslanya
  Shalom- 30/01/2018

  Shalom Tue 30th Jan 2018 4th Week in Ordinary Time (B) 2 Sam. 18:9-10,14b,24-25a,31-19:3...

  • Posted Tháng Một 29, 2018
  • 0
 • Gerasene+Demoniac
  Shalom- 29/01/2018

  Shalom Mon 29th Jan 2018 4th Week in Ordinary Time (B) 2 Sam. 15:13-14,30;...

  • Posted Tháng Một 28, 2018
  • 0
 • 14thord
  Shalom- 28/01/2018

  Shalom Sun 28th Jan 2018 4th Sunday in Ordinary Time (B) Deut. 18:15-20 Ps....

  • Posted Tháng Một 27, 2018
  • 0
 • 11
  Shalom- 27/01/2018

  Shalom Sat 27th Jan 2018 3rd Week in Ordinary Time (B) St Angela Merici,...

  • Posted Tháng Một 26, 2018
  • 0
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Shalom- 26/01/2018

  Shalom Fri 26th Jan 2018 3rd Week in Ordinary Time (B) Ss. Timothy &...

  • Posted Tháng Một 25, 2018
  • 0