More Shalom News

 • humility03
  Shalom – 04/11/2017

  Shalom Sat 4th Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) St Charles Borromeo,...

  • Posted Tháng Mười Một 3, 2017
  • 0
 • wisdom
  Shalom – 03/11/2016

  Shalom Fri 3rd Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) St Martin de...

  • Posted Tháng Mười Một 2, 2017
  • 0
 • All-Souls-Day-600x315
  Shalom – 02/11/2016

  Shalom Thur 2nd Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) ALL SOULS Is....

  • Posted Tháng Mười Một 1, 2017
  • 0
 • 6a00d834516bb169e2019b00849eea970c
  Shalom – 01/11/2016

  Tue 1st November 2016 ALL SAINTS Rev. 7:2-4, 9-14 Ps.24(23): 1-2, 3-4ab,5-6 1 Jn.3:1-3...

  • Posted Tháng Mười 31, 2017
  • 0
 • 2013080515a52b
  Shalom – 31/10/2016

  Shalom Tue 31st Oct 2017 30th Week in Ordinary Time (A) Rom. 8:18-25 Ps....

  • Posted Tháng Mười 30, 2017
  • 0
 • naymam
  Lớn lên và trở thành (31.10.2017 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 13, 18-21 18Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì...

  • Posted Tháng Mười 30, 2017
  • 0
 • christ-the-healer-big1
  Shalom – 30/10/2016

  Shalom Mon 30th Oct 2017 30th Week in Ordinary Time (A) Rom. 8:12-17 Ps....

  • Posted Tháng Mười 29, 2017
  • 0
 • neighbor
  Shalom – 29/10/2016

  Shalom Sun 29th Oct 2017 30th Week in Ordinary Time (A) Ex. 22:20-26 Ps....

  • Posted Tháng Mười 28, 2017
  • 0
 • st-simon-st-jude
  Shalom – 28/10/2016

  Fri 28th October 2016 30th Sunday in Ordinary Time (C) SS Simon and Jude,...

  • Posted Tháng Mười 27, 2017
  • 0
 • 8109
  Shalom – 27/10/2017

  Shalom Fri 27th Oct 2017 29th Week in Ordinary Time (A) Rom. 7:18-25 Ps....

  • Posted Tháng Mười 26, 2017
  • 1