More Shalom News

 • money worship
  Shalom- 11/11/2017

  Shalom Sat 11th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) St Martin of...

  • Posted Tháng Mười Một 10, 2017
  • 0
 • 2 road
  Shalom- 10/11/2017

  Shalom Fri 10th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) St Leo The...

  • Posted Tháng Mười Một 9, 2017
  • 0
 • 111
  Shalom- 09/11/2017

  Shalom Thur 9th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) Dedication of the...

  • Posted Tháng Mười Một 8, 2017
  • 0
 • disciples04
  Shalom- 08/11/2017

  Shalom Wed 8th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) Rom. 13:8-10 Ps....

  • Posted Tháng Mười Một 7, 2017
  • 0
 • Salt and Light
  Shalom – 07/11/2017

  Shalom Tue 7th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) Rom. 12:5-16a Ps....

  • Posted Tháng Mười Một 7, 2017
  • 0
 • khiemnhuong
  Shalom – 06/11/2017

  Shalom Mon 6th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) Rom. 11:29-36 Ps....

  • Posted Tháng Mười Một 5, 2017
  • 0
 • relationship_with_god1-prayer
  Shalom – 05/11/2017

  Shalom Sun 5th Nov 2017 31st Week in Ordinary Time (A) Mal. 1:14b-2b,8-10 Ps....

  • Posted Tháng Mười Một 4, 2017
  • 0
 • humility03
  Shalom – 04/11/2017

  Shalom Sat 4th Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) St Charles Borromeo,...

  • Posted Tháng Mười Một 3, 2017
  • 0
 • wisdom
  Shalom – 03/11/2016

  Shalom Fri 3rd Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) St Martin de...

  • Posted Tháng Mười Một 2, 2017
  • 0
 • All-Souls-Day-600x315
  Shalom – 02/11/2016

  Shalom Thur 2nd Nov 2017 30th Week in Ordinary Time (A) ALL SOULS Is....

  • Posted Tháng Mười Một 1, 2017
  • 0