All posts by usdt

 • JesusHealsLeper
  Shalom- 11/01/2018

  Shalom Thur 11th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 4:1-11 Ps. 44(43):10-11,14-15,24-25 Mk. 1:40-45  (Ps Wk I) The Israelites rolled out their secret weapon in their battle with the Philistines – the ark of...

  • Posted Tháng Một 10, 2018
  • 0
 • 112-cb_4
  Ngày 11/01: Thánh Thêôđôsiô (423-529)

  Thánh Thêôđôsiô sinh tại Tiểu Á vào năm 423. Khi còn trẻ, ngài đã hành hương đến thánh địa. Người ta nói rằng Thêôđôsiô được linh hứng bởi “hành trình đức tin” của Abraham trong sách Sáng...

  • Posted Tháng Một 10, 2018
  • 0
 • jesus-heals-peters-mother-in-law-chora-museum2
  Shalom- 10/01/2018

  Shalom Wed 10th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 3:1-10,19-20 Ps. 40(39):2,5,7-9,10 Mk. 1:29-39    (Ps Wk I) Jesus is busy. Already, in the first chapter of Mark, people seek out Jesus for his healing,...

  • Posted Tháng Một 9, 2018
  • 0
 • hiu6dg6vn6mlpi6p3phue3qip1l
  Ngày 10/01: Thánh William

  Thánh William xuất thân trong một gia đình người Pháp khá giả. Ngay từ thuở thơ ấu, William đã không lãng phí thời giờ vào những chuyện vô ích và đã không để cho mình nhàn rỗi...

  • Posted Tháng Một 9, 2018
  • 0
 • 0109
  Ngày 09/01: Thánh Julianô và Thánh Basilisa

  Thánh Julianô và thánh Basilisa là hai vợ chồng. Các ngài sống vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 4. Lòng mộ mến đạo đã khiến các ngài làm một việc cao cả anh hùng: các ngài...

  • Posted Tháng Một 8, 2018
  • 0
 • Hannah_optimized
  Shalom- 09/01/2018

  Shalom Tue 9th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 1:9-20 (R. Ps.) 1 Sam. 2:1,4-5,6-7,8 Mk. 1:21-28 (Ps Wk I) As we read and reflect on the 1st Reading and the Psalm today, we note...

  • Posted Tháng Một 8, 2018
  • 0
 • telechargement_2_
  Ngày 08/01: Thánh Tôphin

  Người ta đã chỉ tìm ra những chi tiết về cuộc đời của thánh Tôphin rất lâu sau khi ngài qua đời. Tôphin mất năm 1285 trong một đan viện ở nước Bỉ. 50 năm sau, trong...

  • Posted Tháng Một 7, 2018
  • 0
 • xl_Baptism_of_the_Lord_3a
  Shalom- 08/01/2018

  Shalom Mon 8th Jan 2018 Baptism of the Lord (B) Is. 55:1-11 or 1 Jn. 5:1-9 Ps. 13(12): 2-3,4,5-6 Mk. 1:7-11  (Ps Wk I) The baptism of the Lord has special significance. Firstly, Jesus, like so many...

  • Posted Tháng Một 7, 2018
  • 0
 • sanraimundo
  Ngày 07/01: Thánh Râymunđô Penyapho

  Thánh Râymunđô Penyapho được sinh vào khoảng giữa những năm 1175–1180 trong một thị trấn nhỏ gần Barxêlôna, nước Tây Ban Nha. Ngài được học hành tại trường của nhà thờ chính tòa Barxêlôna; và sau đó...

  • Posted Tháng Một 6, 2018
  • 0
 • Homelie_Epiphanie
  Shalom- 07/01/2018

  Shalom Sun 7th Jan 2018 Epiphany of the Lord (B) Is. 60:1-6 Ps. 72(71):1-2,7-8,10-11,12-13 Eph. 3:2-3,5-6 Mt. 2:1-12  (Psalter proper) St Matthew’s Gospel is the only one that directly tells the story of the Magi. In chapter...

  • Posted Tháng Một 6, 2018
  • 0