All posts by usdt

 • Plucking Grain on the Sabbath Matthew 12:1-8
  Shalom- 16/01/2018

  Shalom Tue 16th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 16:1-13 Ps. 89(88):20,21-22,27-28 Mk. 2:23-28   (Ps Wk II) Jesus is a non-conformist. He places persons in need above religious observances. The religious leaders of...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • getty-98856095-40963-1412849716969
  NGÀI HAY TÔI

        Chọn lựa gì đây ?       Khi có quá nhiều điều để lựa chọn, giữa được-mất, giữa cái này- cái kia, giữa những cái tốt hơn…       Chọn lựa luôn đưa con người ta...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • unnamed
  Nghị lực mang lại thành công trong cuộc sống

  Nghị lực là một năng lực tinh thần. Nghị lực tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ cũng như cách làm việc của mỗi người. Thành công là kết quả của làm việc. Kết quả đó có...

  • Posted Tháng Một 15, 2018
  • 0
 • wineskins
  Shalom- 15/01/2018

  Shalom Mon 15th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 15:16-23 Ps. 50(49):8-9,16-17,21,23 Mk. 2:18-22  (Ps Wk II)   Saul did not know how to follow orders. Despite instructions from the prophet Samuel, he...

  • Posted Tháng Một 14, 2018
  • 0
 • tải xuống
  Ngày 14/01: Thánh Macrina

  Hôm mùng 2 tháng Giêng, chúng ta đã mừng lễ tôn kính “thánh cháu” của vị thánh hôm nay. Thánh Basiliô cả sinh khoảng năm 329, xuất thân từ gia đình có nhiều người làm thánh. Thánh...

  • Posted Tháng Một 13, 2018
  • 0
 • 001516_1
  Shalom- 14/01/2018

  Shalom Sun 14th Jan 2018 2nd Week in Ordinary Time (B) 1 Sam. 3:3b-10,19 Ps. 40(39):2,4,7-9,10 1 Cor. 6:13-15,17-20 Jn. 1:35-42  (Ps Wk II)   Jesus turned round and saw two men following him. Translations usually just...

  • Posted Tháng Một 13, 2018
  • 0
 • fe429fbb4f9b5f574bcd31bcff891e8c
  Shalom- 13/01/2018

  Shalom Sat 13th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 9:1-4,17-19; 10:1 Ps. 21(20)2-3,4-5,6-7 Mk. 2:13-17    (Ps Wk I) The first reading introduces the person of Saul, who later becomes the first king of...

  • Posted Tháng Một 12, 2018
  • 0
 • 28197c537ff03e093001e17f5d2e2f38
  Ngày 13/01: Thánh Hilariô Poichiê

  Vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo cũng đã có nhiều người không tin Thiên Chúa như thời đại chúng ta hôm nay. Họ tin có nhiều vị thần minh; và quyền năng của một số...

  • Posted Tháng Một 12, 2018
  • 0
 • original.9699
  Ngày 12/01: Thánh Maguarit Bôgôis (1620-1700)

  Thánh nữ Maguarit Bôgôis sinh ngày 17 tháng Tư năm 1620 tại thành Troy nước Pháp, nhưng thánh nữ đã sống gần tám mươi năm ở Montriơ, nước Canađa. Maguarit là con thứ sáu trong gia đình...

  • Posted Tháng Một 12, 2018
  • 0
 • Solemnidad de Cristo Rey
  Shalom- 12/01/2018

  Shalom Fri 12th Jan 2018 1st Week in Ordinary Time 1 Sam. 8:4-7,10-22 Ps. 89(88):16-17,18-19 Mk. 2:1-12  (Ps Wk I) The leaders of Israel met and then petitioned the prophet, Samuel, for a king to rule over...

  • Posted Tháng Một 11, 2018
  • 0