Ngày 04/12: Thánh Gioan Đamas

Đăng bởi ngày 3 Tháng Mười Hai, 2017
st-john-damascene

Thánh Gioan Đamas sống vào cuối thế kỷ thứ 7 đầu thế kỷ thứ 8. Thánh nhân sinh tại thành phố Đamas trong một gia đình Công giáo tốt lành. Khi thân phụ qua đời, Gioan trở thành thống đốc cai thành Đamas. Lúc này, hoàng đế ra luật cấm các Kitô hữu không được trưng bày các ảnh tượng của Đức Chúa Giêsu và các thánh. Gioan cùng một số người nữa đã ra sức bảo vệ thói quen thực hành Kitô giáo này. Chính đức thánh cha đã xin Gioan Đamas cứ nói cho dân chúng biết việc trưng bày các ảnh tượng thánh là một điều tốt. Việc ấy giúp chúng ta dễ dàng suy tưởng về Đức Chúa Giêsu, Đức Maria và các thánh. Nhưng hoàng đế nhất quyết không nhượng bộ cả với đức thánh cha. Ông tiếp tục cấm đoán việc trưng bày các ảnh tượng tại các nơi công cộng. Thánh Gioan Đamas đã can đảm viết ba lá thư với nỗ lực giải thích cho hoàng đế nhận hiểu lối thực hành này.

Hoàng đế tức giận đến nỗi ông muốn trả thù. Thấy vậy, Gioan Đamas quyết định từ chức thống đốc. Ngài phân phát tất cả tiền bạc của mình cho những người nghèo khổ và đi tu. Rồi Gioan Đamas tiếp tục viết những cuốn sách tuyệt vời để bảo vệ đức tin Công giáo. Cùng lúc đó, thánh nhân cũng làm hết mọi công việc khiêm tốn trong dòng. Ngày kia, Gioan đi bán thúng mủng trên các đường phố thành Đamas. Nhiều người trước đây quen biết Gioan đã nhạo cười ngài. Chính nơi đây một người đã từng làm tới chức thống đốc vĩ đại của thành phố bây giờ lại đi bán thúng mủng! Nhưng Gioan Đamas biết rằng số tiền kiếm được sẽ đóng góp vào việc chi tiêu chung của tu viện. Thánh nhân nghĩ tưởng về Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mà lại đã chọn sinh ra trong một chuồng bò hôi tanh! Gioan Đamas cảm thấy mình thật có phúc vì được bắt chước gương khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu.

Thánh Gioan Đamas về trời cách an bình năm 749.

 Bức tượng Chúa Chịu Nạn treo trên tường cùng với ảnh tượng các thánh trong nhà cũng như các ngôi thánh đường nhắc nhớ chúng ta rằng quê hương vĩnh cửu của chúng ta là thiên đàng. Chúng ta hãy nài xin thánh Gioan Đamas giúp chúng ta biết sống cách nào để, một ngày nào đó, Đức Chúa Giêsu sẽ chào đón chúng ta vào ngôi nhà vĩnh cửu của Người.

tinmung.net