Mừng Các Thánh

Đăng bởi ngày 1 Tháng Mười Một, 2017

Như hạt lúa mì mục nát và thối đi,lua-mi-tieu-mach5

Các Ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện,

Trên tất cả mong làm vinh danh Chúa,

Dẫu cho đời, còn mang nỗi khổ đau.

***

Được biết Chúa, nguồn ủi an tuyệt diệu,

Hạnh phúc tâm hồn, cuộc sống mai sau,

Nên mão gai, hay phải đổ máu đào,

Các Ngài vẫn xông pha vào “chiến tuyến”.

***

Chúa đã chọn các Ngài làm gương sáng,

Để gieo vào cuộc “thế chiến” trần gian,

Giữa mưu mô và xảo trá, điêu tàn,

Nhưng huệ kia vẫn một lòng tỏa ngát.

***

Ôi các Thánh, người đã nên nhân chứng,

Sống giữa đời, và cảm hóa trần gian,

Để kẻ tin nhìn thấy được thiên đàng,

Nơi Thiên Chúa vẫn chờ mong nghênh đón.

***

Nguyện trời cao xin các Ngài trông đến,

Đoàn con đây vẫn đau khổ, gian nan,

Luôn ước mong nguồn hạnh phúc ngập tràn,

Mong sum họp cùng (các) Ngài bên Chúa.

***

Lạy Chúa Cha, Đấng uy linh chí thánh,

Và Chúa Con, Đấng cứu độ trần gian,

Cùng Ngôi Ba, Đấng tuôn đổ ngập tràn,

Nguồn ân sủng, bình an và hạnh phúc.

Little Stream