MẸ VỀ TRỜI

Đăng bởi ngày 16 Tháng Tám, 2017

Mẹ ơi! Nay Mẹ về trời,

Cả hồn lẫn xác, rạng ngời đẹp tươi.

Trông lên thấy Mẹ tươi cười,

Như lời mời gọi con người trần gian:

“Trên đàng nhân đức gian nan,

Quyết tâm con nhé đừng màng khó khăn,

Có chi Mẹ đã ân cần,

Chuyển cầu cùng Chúa muôn phần cho con,

Chỉ cần con vững lòng son,

Một đời theo Chúa lòng còn trung trinh,

Chắc rằng Chúa sẽ thương tình,

Nghe lời của Mẹ mà nhìn con đi,

Cho dù lắm lúc gian nguy,

Mẹ hiểu con Mẹ lâm ly thế nào,

Bởi vì ngày trước gian lao,

Cuộc đời của Mẹ khác nào đời con,

Nhưng dù trăm bận lo toan,

Một lòng tin Chúa, Người ban ơn lành.

Mẹ nay lên chốn cao xanh,

Đợi con còn ở  gian trần xa xôi,

Hãy luôn cố gắng con ơi!

Mong con và Mẹ sớm thời gặp nhau.”

Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Little Stream