Tin Vắn: Cộng Đoàn Luy Gonzaga Mừng Lễ Thánh Quan Thầy

Đăng bởi ngày 5 Tháng Bảy, 2017

Vào ngày 21/06/2017, trong bầu khí Giáo Hội mừng kính Thánh Luy Gonzaga, S.J, cũng là ngày lễ quan thầy của cộng đoàn Thảo Điền. Trong tâm tình đó, Cha Martin Nguyễn Đình Khải, S.J -Cha Giám Học của NUS Dòng Tên Việt Nam đã đến dâng Thánh Lễ tại Cộng Đoàn để cùng anh em mừng lễ bổn mạng của cộng đoàn.

IMG_2388

IMG_2397

IMG_2406

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Luy Gonzaga, luôn ban cho anh em Cộng Đoàn Thảo Điền luôn được nhiều bình an, ơn Chúa và luôn đồng hành cùng anh em mỗi ngày trên hành trình khám phá ơn gọi.

BTT BUS