Đời Hiến Dâng

Đăng bởi ngày 2 Tháng Bảy, 2017

Vì yêu Chúa đã gọi mời,

Gọi con vào sống cuộc đời hiến dâng,

Dù con bất xứng muôn phần,

Dù con là một tội nhân trước Ngài.

Nhưng Chúa đâu phải quan sai,

Chúa nào có phải độc tài trần gian,

Dù là vua cả cao sang,

Vì con tội lỗi Chúa mang phận người.

Chúa ơi! Con đã hiểu rồi,

Tình yêu của Chúa cao vời biết bao.

Dẫu con tội lỗi thế nào,

Tình yêu Chúa vẫn dạt dào vô biên…

Quyết tâm con nay đứng lên,

Dốc lòng dứt bỏ ưu phiền bấy nay.

Quyết theo chân Chúa tháng  ngày,

Lời Chúa con nguyện hăng say rao truyền.

Đời tu con quyết trung kiên,

Nguyện ước đem nhiều con chiên trở về.

Những ai đang  sống bên lề,

Con nguyện phục vụ chẳng nề gian nan.

Những anh chị em khô khan,

Con nguyện gắng sức bảo ban nguyện cầu.

Ai đang  sống trong khổ đau,

Con nguyện bắc một nhịp cầu tình yêu.

Những ai luôn sống tự kiêu,

Con nguyện khôn khéo dạy điều khiêm nhu.

Ai sống trong cảnh ‘lao tù’,

Con nguyện thăm hỏi mong bù tình thân.

Con nguyện đến với tha nhân,

Hết thảy mọi người đang  cần tình yêu.

Dẫu con còn khiếm khuyết nhiều.

Vẫn tin ơn Chúa ban nhiều trên con,

Giúp con sống nên vuông tròn,

Để phụng sự Chúa sắt son trọn đời.

Để phục vụ hết mọi người,

Hầu cho danh Chúa rạng ngời khắp nơi…

Nguyện cho con đến cuối đời,

Một lòng mến Chúa chẳng ngơi bao giờ.

Rừng Xanh