Bài Hát: Hiến Dâng Đời Con

Đăng bởi ngày 6 Tháng Năm, 2017

Bài hát: Hiến Dâng Đời Contải xuống (1)

(Bài hát đã được phép sử dụng trong Phụng Vụ)

Sáng tác: Đăng Khoa

Trình bày: Anh em Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

Xin mời xem lời bài hát: tại đây