CỬ ĐIỆU MẪU: CHỌN LỰA ĐỜI CON – Bài Hát Chủ Đề Trại “Chọn Lựa” 2017

Đăng bởi ngày 29 Tháng Tư, 2017

Để giúp anh em ứng sinh chuẩn bị bước vào kỳ trại với tinh thần vui tươi hơn. Anh em nhóm cử điệu mẫu xin gửi đến anh em ứng sinh cử điệu mẫu bài hát chủ đề của kỳ trại “Chọn Lựa” 2017 với tựa đề bài hát “CHỌN LỰA ĐỜI CON”.

BTT Trại Truyền Thống

One Comment

  1. Pingback: Free Piano