Bài Hát: CHỌN LỰA ĐỜI CON – Bài hát chủ đề trại “Chọn Lựa” 2017

Đăng bởi ngày 29 Tháng Tư, 2017

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ TRẠI 2017
Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam
Chủ đề Trại: Chọn Lựa
Bài hát: CHỌN LỰA ĐỜI CON
Sáng tác: S. Đăng Khoa
Trình bày: Thành Long và Trọng Đông
Hình ảnh: BTT Trại

BTT Trại Truyền Thống