Vẫn không tin (Mc 16,9-15)

Đăng bởi ngày 21 Tháng Tư, 2017

Lạy Chúa phục sinh,

vì Chúa đã phục sinh

nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ.

 

Vì Chúa đã phục sinh

nên con được tự do bay cao,

không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối,

sợ thất bại, sợ khổ đau,

sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời dang dở.

Mc 16, 9-15


Vì Chúa đã phục sinh

nên con hiểu cái liều của người kitô hữu

là cái liều chín chắn và có cơ sở.

Cái liều của những nữ tu phục vụ ở trại phong.

Cái liều của cha Kolbê chết thay cho người khác.

Cái liều của bậc cha ông đã hiến mình vì Đạo.


Sự Phục Sinh của Chúa là một lời mời gọi

mang một sức thu hút mãnh liệt

khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời:

nhìn tất cả từ trên cao

để nhận ra giá trị thực sự của từng thụ tạo.


Sự Phục Sinh của Chúa

giúp con dám sống tận tình hơn

với Chúa và với mọi người.


Và con hiểu mình chẳng mất gì,

nhưng lại được tất cả.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ