[Dịch] Phút Hồi Tâm Cho Tuần III Mùa Chay

Đăng bởi ngày 20 Tháng Ba, 2017

Đây là bài cầu nguyện trích trong “Từ tro bụi đến vinh quang”

From-Ashes-to-Glory-675

Tin Mừng

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. “Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.

(Mc 12:28-31)

Phản Tỉnh

Việc xét mình thật sự sẽ không thực hiện được lâu dài nếu không có tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa và lòng yêu mến của chính chúng ta. Và tình yêu chỉ sinh trưởng trong sự thật, không phải chỉ sự thật về chính mình, mà còn là sự thật về tha nhân nữa. Đây là câu hỏi đáng sợ: tôi có quan tâm đến những người mà Chúa gởi đến cho mình? Và làm thế nào để yêu mến họ nhiều hơn? Sự quan tâm và chăm sóc cho mình và người khác sẽ tạo nên sự kết nối, giữa ta với tha nhân và tha nhân với ta, như Chúa hằng muốn. Đây là con đường ngắn để đến với tình yêu.

1.Tạ ơn: Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì ngày sống của tôi hôm nay, những gì tôi có và tôi là, và vì Lời của Người.

2.Xin ơn soi sáng: nhìn vào trực diện để tôi nhìn lại ngày sống với cái nhìn của Chúa Thánh Thần. Và xin Người chỉ cho tôi điều tôi cần thiết trong lúc này.

3.Tìm kiếm Chúa: Tôi nhìn lại ngày sống của mình dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần

Tôi đã nổ lực làm những việc tốt lành nào, và tôi có thực hiện được hay không?

Tôi có cố tình phạm lỗi? Tôi cần phải nhận ra tội lỗi qua những việc tôi đã làm hay những tội đã quên sót?

Tôi đã đặt động lực của mình vào ai? – Vào Chúa Thánh Thần hay chỉ biết lo tập trung vào bản thân mình?

4.Những lỗi phạm?

Tôi dũng cảm nhìn nhận những điều tôi đã lỗi phạm, hối hận vì bất kì thiếu sót nào của bản thân.

Tôi tự hỏi mình có né tránh khi nhìn vào trực diện những sai trái của mình hay không?

Tôi cảm thấy xót xa cho những mối quan hệ bị rạn nứt trong cuộc sống.

Tôi ăn năn vì đã phạm Luật Chúa, dù chỉ là điều răn nhỏ nhất.

5.Tôi cần làm gì:

Tôi nhìn vào ngày mai với niềm hy vọng.

Bây giờ tôi cần làm gì? Và tôi cần tránh những điều nào?

Lời nguỵên

Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào cách mà Chúa đã tha thứ,

Chúa đã cầu cùng Chúa Cha tha cho chúng con

Chỉ với lý do:

“vì chúng không biết việc chúng làm”

Lạy Chúa, thật sự khó để nói lời tha thứ như Chúa

Con thật sự cần xót thương của Người,

khi con nhận ra rằng

những người xung quanh đã gây tổn thương cho con như thế nào

như họ đang đóng đinh vào cuộc đời con vậy!

Ôi lạy Chúa, lời tha thứ có thật sự khó đến như vậy không?

Amen.

Đại Phúc (chuyển ngữ)