Bài Hát: Tạ Ơn – Nội San “Điểm Tựa” 2014

Đăng bởi ngày 15 Tháng Ba, 2017

Bài hát: Tạ Ơn

Tác giả: Stephen Forward

Trình bày: Anh em ứng sinh

A woman prays on Ash Wednesday at St. Francis of Assisi Church in New York Feb. 13. Ash Wednesday marks the start of the penitential season of Lent, a time of reflection, prayer, fasting and charity before Easter. (CNS photo/Gregory A. Shemitz) (Feb. 13, 2013)

One Comment

  1. Stephen Forward

    17 Tháng Ba, 2017 at 3:58 sáng

    Cám ơn anh em đã thể hiện ca khúc này.