Bài Hát: Chúng Ta – Nội San “Điểm Tựa” 2014

Đăng bởi ngày 15 Tháng Ba, 2017

Bài hát: Chúng Ta

Sáng tác: Vincent Nguyễn Thái Hoàng Vũ

Trình bày: Anh em ứng sinh

 

1887