Hỏi Đáp Nếp Sống Ứng Sinh Dòng Tên

Đăng bởi ngày 15 Tháng Hai, 2017

Hỏi:  Đối với anh em ứng sinh đang theo học tại các trường đại học cần học tập với tinh thần như thế nào?
DSC_1583
Đáp: Ở trường lớp, ứng sinh chú tâm theo dõi lời chỉ bảo của các vị giáo sư và những vị hướng dẫn tinh thần, hăng say và cầu tiến tối đa, chăm lo giữ mọi quy định của nhà trường như mọi học sinh hay sinh viên gương mẫu khác, tránh mọi hình thức tiêu cực làm mất tư cách của một sinh viên.
NSUS – Phương Diện Tri Thức- Số 50