Tổng Hợp Sách Thiêng Liêng: Gương Chúa Giêsu

Đăng bởi ngày 4 Tháng Hai, 2017

Gương Chúa Giêsu (cũng gọi là SÁCH GƯƠNG PHÚC)

Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9 -9 -1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. del.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc

 1. Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường.
 2. Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài.
 3. Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa.
 4. Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.

981667-bigthumbnailNhưng xin lưu ý bạn : Con đường nên thánh không có bước nhảy vọt, mà phải là tiệm tiến. Phải vững bước thứ nhất, rồi mới tiến bước thứ hai, phải nắm chắc bí quyết rồi mới tiến bước thứ ba. Thuần thục giai đoạn ba, không cần mời, Chúa Giêsu sẽ đến với bạn, không chỉ dắt tay bạn mà còn cho bạn nhờ Ngài, với Ngài tôn vinh Thiên Chúa Cha.

GƯƠNG CHÚA GIÊSU là một tác phẩm đã có gần 500 năm nay mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm.

Sách đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, và đã trở thành sách gối đầu cho các thánh.

Việt Nam cũng đã có ba bản dịch, nhưng vì hoàn cảnh đất nước, sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU trở nên hiếm, nếu không nói là gần như bị mai một.

May mắn, chúng tôi gặp được một tập bản dịch của Linh mục Lê Bá Tư, tái bản từ năm 1965. Nhưng đối chiếu với nguyên bản La-văn thì có rất nhiều sai sót, có thể do kỹ thuật ấn loát, nhiều câu vì mất chữ hoặc dịch sát nghĩa quá nên khó hiểu; nhiều câu lại dài dòng quá nên ý nghĩa mất sắc bén…

Nhờ một Linh mục đọc đối chiếu với bản La-văn và sửa lại tới 5 lần, cốt ý là cho sách quý này không bị mai một, mà còn dễ đọc dễ hiểu hơn.

Nay tôi xin giới thiệu GƯƠNG CHÚA GIÊSU với bạn đọc.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Phaolô-Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

CUỐN I: 

Chương 1: Noi Gương Chúa Và Khinh Của Thế Tục

Chương 2: Tự Khiêm

Chương 3: Học Thuyết Của Chân Lý

Chương 4: Hành Động Cho Khôn

Chương 5: Đọc Thánh Kinh

Chương 6: Tình Dục

Chương 7: Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

Chương 8: Đừng Suồng Sã Quá

Chương 9: Vâng Lời và Tùng Phục

Chương 10: Lời Vô Ích

Chương 11: Bình An Và Tiến Bộ

Chương 12: Lợi Ích Của Đau Khổ

Chương 13: Chống Với Cám Dỗ

Chương 14: Xét Đoán

Chương 15: Bác Ái

Chương 16: Một Nhịn Chín Lành

Chương 17: Đời Sống Tu Trì

Chương 18: Gương Thánh Hiền

Chương 19: Công Việc Một Tu Sĩ

Chương 20: Tìm Thanh Vắng và Thầm Lặng

Chương 21: Lòng Thống Hối

Chương 22: Những Đau Khổ Ở Đời

Chương 23: Suy Gẫm Cái Chết

Chương 24: Ngày Công Phán

Chương 25: Cải Thiện Đời Sống

CUỐN II:

Chương 1: Nước Trời

Chương 2: Tùng Phục Cho Khiêm

Chương 3: Người An Bình Thực

Chương 4: Tâm Hồn Trong Trắng – Chí Lự Đơn Thành

Chương 5: Tự Giác

Chương 6: Cái Vui Của Một Lương Tâm Tốt

Chương 7: Mến Chúa Trên Hết

Chương 8: Tri Kỷ Với Chúa Giê-su

Chương 9: Đọa Đày

Chương 10: Biết Ơn Chúa

Chương 11: Ít Người Mến Thánh Giá

Chương 12: Đường Thánh Giá

CUỐN III:

Chương 1: Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín

Chương 2: Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong

Chương 3: Cách Thức Nghe Lời Chúa

Chương 4: Thật Thà Và Khiêm Tốn

Chương 5: Kỳ Diệu Của Đức Ái

Chương 6: Chúa Thử Người Yêu Thật

Chương 7: Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa

Chương 8: Tự Hạ Trước Nhan Chúa

Chương 9: Qui Định Tất Cả Về Chúa Như Cứu Cánh Sau Hết

Chương 10: Thờ Chúa, Khinh Đời

Chương 11: Tìm Xét Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng

Chương 12: Luyện Đức Nhẫn Nhục Và Phấn Đấu Với Tà Dục

Chương 13: Vâng Lời Cho Khiêm

Chương 14: Suy Lý Đoán Chúa Sâu Nhiệm Mà Tự Hạ

Chương 15: Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ

Chương 16: Chỉ Trong Chúa Mới Có An Ủi Thực

Chương 17: Phó Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình

Chương 18: Chịu Đau Khổ Với Chúa

Chương 19: Người Nhẫn Nhục Thật

Chương 20: Thú Nhận Mình Hèn Yếu

Chương 21: An Nghỉ Trong Chúa

Chương 22: Nhớ Lại Ơn Chúa

Chương 23: Đi Tìm Bình An

Chương 24: Đừng Xét Việc Người

Chương 25: Điều Kiện Để Được Bình An và Tiến Bộ

Chương 26: Tâm Hồn Tự Do

Chương 27: Ác Quả Của Tự Ái

Chương 28: Bị Nói Lén

Chương 29: Kêu Cầu Và Chúc Tụng Chúa Khi Gặp Khổ Đau

Chương 30: Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại

67 Comments

 1. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu - Cuốn I - Chương 1: Noi Gương Chúa Và Khinh Của Thế Tục - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 2. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I - Chương 2: Tự Khiêm - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 3. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 3: Học Thuyết Của Chân Lý - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 4. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 4: Hành Động Cho Khôn - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 5. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 6: Tình Dục - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 6. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 5: Đọc Thánh Kinh - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 7. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 7: Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 8. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 8: Đừng Suồng Sã Quá - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 9. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 9: Vâng Lời và Tùng Phục - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 10. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 10: Lời Vô Ích - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 11. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 11: Bình An Và Tiến Bộ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 12. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 12: Lợi Ích Của Đau Khổ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 13. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 13: Chống Với Cám Dỗ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 14. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 14: Xét Đoán - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 15. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 15: Bác Ái - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 16. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 16: Một Nhịn Chín Lành - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 17. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 17: Đời Sống Tu Trì - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 18. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 18: Gương Thánh Hiền - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 19. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 19: Công Việc Một Tu Sĩ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 20. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 20: Tìm Thanh Vắng và Thầm Lặng - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 21. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 21: Lòng Thống Hối - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 22. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 22: Những Đau Khổ Ở Đời - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 23. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 23: Suy Gẫm Cái Chết - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 24. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 24: Ngày Công Phán - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 25. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn I – Chương 25: Cải Thiện Đời Sống - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 26. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 1: Nước Trời - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 27. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 2: Tùng Phục Cho Khiêm - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 28. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 3: Người An Bình Thực - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 29. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 4: Tâm Hồn Trong Trắng - Chí Lự Đơn Thành - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 30. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 5: Tự Giác - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 31. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 6: Cái Vui Của Một Lương Tâm Tốt - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 32. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 7: Mến Chúa Trên Hết - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 33. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 8: Tri Kỷ Với Chúa Giê-su - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 34. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 9: Đọa Đày - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 35. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 10: Biết Ơn Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 36. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 11: Ít Người Mến Thánh Giá - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 37. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn II – Chương 12: Đường Thánh Giá - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 38. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 1: Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 39. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 2: Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 40. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 3: Cách Thức Nghe Lời Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 41. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 4: Thật Thà Và Khiêm Tốn - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 42. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 5: Kỳ Diệu Của Đức Ái - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 43. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 6: Chúa Thử Người Yêu Thật - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 44. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 7: Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 45. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 8: Tự Hạ Trước Nhan Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 46. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 9: Qui Định Tất Cả Về Chúa Như Cứu Cánh Sau Hết - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 47. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 10: Thờ Chúa, Khinh Đời - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 48. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 11: Tìm Xét Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 49. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 12: Luyện Đức Nhẫn Nhục Và Phấn Đấu Với Tà Dục - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 50. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 13: Vâng Lời Cho Khiêm - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 51. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 14: Suy Lý Đoán Chúa Sâu Nhiệm Mà Tự Hạ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 52. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 15: Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 53. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 16: Chỉ Trong Chúa Mới Có An Ủi Thực - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 54. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 17: Phó Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 55. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 18: Chịu Đau Khổ Với Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 56. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 19: Người Nhẫn Nhục Thật - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 57. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 20: Thú Nhận Mình Hèn Yếu - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 58. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 21: An Nghỉ Trong Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 59. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 22: Nhớ Lại Ơn Chúa - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 60. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 23: Đi Tìm Bình An - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 61. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 24: Đừng Xét Việc Người - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 62. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 25: Điều Kiện Để Được Bình An và Tiến Bộ - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 63. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 26: Tâm Hồn Tự Do - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 64. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 27: Ác Quả Của Tự Ái - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 65. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 28: Bị Nói Lén - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 66. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 29: Kêu Cầu Và Chúc Tụng Chúa Khi Gặp Khổ Đau - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

 67. Pingback: Audio: Gương Chúa Giêsu – Cuốn III – Chương 30: Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại - Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *