Hỏi Đáp Nếp Sống Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

Đăng bởi ngày 3 Tháng Hai, 2017

Hỏi: Phương diện tri thức đóng vai trò thế nào trong việc huấn luyện ơn gọi của Dòng Tên?
DSC_0004
Đáp: Trí dục chiếm một chỗ trọng yếu trong chương trình Nhà Ứng Sinh xét vì tầm mức quan trọng của nó trong việc chuẩn bị ơn gọi tông đồ truyền giáo trong Dòng Tên. Vì thế, ý thức được bổn phận chính của mình là học tập, ứng sinh hăng say, can đảm chu toàn đúng mức phận vụ ấy nhằm chứng tỏ thực sự tình yêu của mình đối với Chúa và các linh hồn, bởi các hy sinh trong đời học vấn cũng là dịp nung nấu và thực thi nhiệt thành tông đồ như Chúa Giêsu ở Nagiarét xưa.
NSUS- Phương Diện Tri Thức – Số 49