Hỏi Đáp Nếp Sống Ứng Sinh Dòng Tên

Đăng bởi ngày 11 Tháng Một, 2017

Hỏi: Trong mỗi cộng đoàn, ứng sinh gia tăng tinh thần phục vụ và trách nhiệm bằng cách nào?
dsc_0044
Đáp: Để nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn và gia tăng tinh thần phục vụ, trách nhiệm, các ứng sinh đảm trách các trách vụ và sinh hoạt thông thường trong Nhà Ứng Sinh về phụng vụ, học vụ, thể thao, vệ sinh…
NSUS – Các Trách Vụ – Số 29