Hỏi Đáp Nếp Sống Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam

Đăng bởi ngày 30 Tháng Mười Một, 2016

Hỏi: Các vị hướng dẫn có thể giúp người ứng sinh như thế nào trong việc đào luyện ơn gọi?

1-bgd-1-cac-ban

Hình ảnh: Ban Huấn Luyện Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam năm 2015

Đáp: Các vị hướng dẫn: Ứng sinh tiếp xúc và hội ý với Linh mục Giám đốc trong những gì liên quan đến sức khỏe, việc ăn uống, học hành, chương trình chung và riêng, vấn đề tài chính, tông đồ, thư tín và giao tiếp… Trong các việc thiêng liêng nội tâm, Ứng sinh tiếp xúc với Linh mục Linh hướng.

NSUS – Một vài nguyên tắc cơ bản – Số 9