Thiêng liêng

Bạn Đường Giêsu

 • u
  VÀ NHƯ THẾ TÔI ĐI…

   “Cuộc đời là những chuyến đi”, mỗi người tự viết tên mình vào những...

  • 22 Tháng Chín, 2016
  • 0
 • 1
  BÀI HỌC TỪ SÓNG

  Tôi là một người yêu biển, mỗi khi có cơ hội đi đâu đó...

  • 21 Tháng Chín, 2016
  • 0
 • images
  LỄ MẸ SẦU BI

  “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…” (Ga 19,25-27), tôi đã...

  • 15 Tháng Chín, 2016
  • 0
 • pppas0521
  TÌNH THẬP GIÁ

  Thương Giê-su chiều hiến thân Thập Giá, Để giao hòa muôn tội lỗi nhân...

  • 13 Tháng Chín, 2016
  • 0